logo
hrrps://www.ijs.si


Od leta 1993 smo imeli več kot 2800 obiskov osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih ustanov. Tako si je Info center ICJT ogledalo preko 135.000 obiskovalcev.

 Od 700 šol v Sloveniji je bilo pri nas 490 šol, ki prihajajo iz skoraj vseh občin. Na sliki je za vsako občino prikazan delež šol, ki so že bile pri nas.

 >> večja