logo
hrrps://www.ijs.si


“Mala enciklopedija jedrske energije”

je poljudna publikacija, ki v zgoščeni obliki obravnava različne vidike:

 • energetike,
 • radioaktivnosti,
 • jedrskih eletkrarn,
 • fuzije,
 • uporabe radioaktivnih sevanj v industriji in medicini ter
 • radioaktivnih odpadkov.Brezplačen tiskan izvod lahko dobite ob obisku Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo.Mini Encyclopaedia of Nuclear Energy

“Mini Encyclopaedia of Nuclear Energy”

is a freely available publication about:

 • energetics
 • radioactivity
 • nuclear power plants
 • fusion
 • uses of radiation in industry and medicine and
 • radioactive waste.You can get free printed copy of Mini Encyclopaedia of Nuclear Energy during the visit of the Nuclear Training Centre.