logo
hrrps://www.ijs.si


  • Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo ali na kratko ICJT je del Instituta "Jožef Stefan", vodilne raziskovalne institucije v Sloveniji.
  • Glavna stavba Instituta “Jožef Stefan” se nahaja na Viču, v južnem delu Ljubljane.
  • Na institutu je zaposleno približno 1000 ljudi, od tega 120 v Reaktorskem centru.

ICJT

  • Glavna dejavnost izobraževalnega centra je promocija znanja o rabi jedrske energije. Trudimo se pokrivati vsa področja miroljubne rabe jedrske energije in ionizirajočega sevanja.

Reaktor TRIGA Mark IIPrvi in edini raziskovalni reaktor v Sloveniji. Ima 250 kW moči in je bil zgrajen leta 1966. Uporablja se za usposabljanje
raziskave in za proizvodnjo izotopov.
Odsek za reaktorsko tehniko (R-4)Raziskave odseka R-4 spadajo v širše področje jedrske tehnike in varnosti in povezujejo med seboj termohidravlične
trdnostne in verjetnostne varnostne analize.
Odsek za reaktorsko fiziko (F-8)Raziskave odseka F-8 so usmerjene predvsem v modeliranje in preučevanje transporta nevtronov in nevtronskih reakcij. Ukvarjajo se tudi z dozimetrijo nabitih delcev in fiziko plazme.
Znanost o okolju (O-2)Multidisciplinarne raziskave odseka O-2 se osredinjajo na prepletanje fizikalnih
kemijskih in bioloških procesov
ki oblikujejo naše okolje
na človeka in njegove dejavnosti.
Mikroanalitski center (MIC)Je del Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2). Ukvarja se s temeljnimi in uporabnimi raziskavami ionizirajočih žarkov. Glavno eksperimentalno opremo predstavlja 2 MeV ionski pospeševalnik s 4 žarkovnimi linijami in merilne postaje za raziskave v atomski fiziki.
Center za energetko učikovitost (CEU)Zbira in prenaša znanja za učinkovito rabo energije na stičišču porabnikov energije
države
ponudnikov energije
opreme in storitev ter druge zainteresirane javnosti
hkrati pa zajema okoljske vplive rabe in pretvorbe energije.