logo


Od leta 1993 smo imeli več kot 2800 obiskov osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih ustanov. Tako si je Info center ICJT ogledalo preko 135.000 obiskovalcev.

 Od 700 šol v Sloveniji je bilo pri nas 490 šol, ki prihajajo iz skoraj vseh občin. Na sliki je za vsako občino prikazan delež šol, ki so že bile pri nas.

 >> večja