logo
hrrps://www.ijs.si


V kletnih prostorih imamo informacijski center s stalno razstavo o jedrski tehnologiji. Poudarek je na delovanju jedrske elektrarne.

NEK Na razstavi je podrobno predstavljeno delovanje Nuklearne elektrarne Krško.
Poleg panojev, na katerih so v slovenskem in angleškem jeziku predstavljene najrazličnejše teme s področja jedrske tehnologije - od delovanja jedrskih elektrarn pa do učinka "tople grede", se na razstavi nahajajo še druge zanimive makete in eksponati:
 • Maketa komandne sobe jedrske elektrarne Krško
 • Model gorivnega elementa NEK
 • Sredica reaktorja TRIGA
 • Merilnik kontaminacije
 • Zaščitna oprema za delo v radioaktivnem okolju
 • Vrtiljak radioaktivnosti
 • Kolo - demonstracija moči človeka
 • Simulator upravljanja elektroenergetskega sistema Slovenije
 • Učilnica z ekperimenti
 • Delavnica o energiji
 • Maketa pri-površinskega odlagališča RAO
 • Maketa podzemnega odlagališča RAO
 • Maketa rova za odlaganje RAO
 • Sodi za RAO
 • Najpogostejša vprašanja o radioaktivnosti in RAO
 • Multimedijska predstavitev RAO
Ločeno od glavne razstave so postavljene tudi manjše razstave:

Video predavanja

Predstavitev makete reaktorske posode jedrske elektrarne Krško   Predstavitev makete gorivnega elementa jedrske elektrarne Krško   Predstavitev makete odlagališča RAO   Predstavitev vrtiljaka radioaktivnosti   Virtualni ogled raziskovalnega reaktorja TRIGAveč [...]