logo
hrrps://www.ijs.si


 • Pred drugo svetovno vojno je nekaj pomembnih raziskav na področju jedrske fizike pripeljalo do odkritja cepitve jeder težkih elementov.
 • Prvo dokazano cepitev je izvedel Otto Hahn v Nemčiji leta 1939.
 • Politične razmere so od Združenih državah Amerike narekovale izredno intenziven razvoj v smeri jedrskega orožja.
 • 2. decembra 1942 je raziskovalcem pod vodstvom Enrica Fermija uspelo vzpostaviti prvo nadzorovano verižno reakcijo v poskusni napravi, ki so jo imenovali Chicago Pile 1. To je bil za današnje pojme zelo velik sestav iz urana in grafita. Prvo verižno reakcijo so vzdrževali 28 minut.
 • Prva leta po odkritju verižne reakcije je bila jedrska energija uporabljana le v vojaške namene. Šele po vojni so pričeli z razvojem uporabe jedrske cepitve za proizvodnjo električne energije. Zelo pomemben je bil zakon o atomski energiji - Atomic Energy Act, ki ga je leta 1946 sprejel ameriški kongres. Z njim je bil omogočen razvoj civilne uporabe jedrske energije.
 • Decembra 1951 so zasvetile prve štiri žarnice, ki jih je napajala električna energija proizvedena s pomočjo jedrskega reaktorja EBR-1 v Idaho Falls v ZDA. To je bil poskusni oplodni reaktor, namenjen predvsem proizvodnji plutonija.
 • Vzporedno je potekal razvoj tlačnovodnega reaktorja, prvotno namenjenega pogonu podmornic. Uspešno so ga preizkusili junija 1953. Prvi jedrski podmornici sta bili Nautilus in Seawolf.
 • Leta 1954 so v Obninsku v Sovjetski zvezi pognali prvo jedrsko elektrarno na svetu APS-1. Imela je le 5 MW električne moči. Bila je moderirana z grafitom in je predstavljala zametek kasnejših elektrarn tipa RBMK.
 • 17. julija 1955 so v poskusnem vrelnem reaktorju BORAX-III prvič proizvedli dovolj električne energije za razsvetljavo mesta Arco v Idahu, ZDA.
 • 17. oktobra 1956 so pognali prvo elektrarno z reaktorjem, hlajenim s plinom v Calder Hallu v Veliki Britaniji. To je bil zametek britanskega jedrskega programa. Leta 1996 so ji podaljšali dovoljenje za obratovanje še za 10 let.
 • Leta 1957 so v ZDA pognali prvo komercialno jedrsko elektrarno Shippingport. Druga elektrarna Yankee-Rowe je bila zgrajena leta 1960 v Massachusettsu. Obe sta bili tlačnovodni, zgradil pa jih je Westinghouse.
 • Leta 1960 je družba General Electric pognala prvo komercialno elektrarno z vrelnim reaktorjem, Dresden blizu Chicaga v ZDA.
 • Leta 1962 so pričeli dobavljati električno energijo iz prve kanadske jedrske elektrarne, NPD.. Uporabljala je naravni uran in težko vodo.
 • V Franciji so prvič proizvedli električno energijo s pomočjo jedrskega reaktorja po ameriški licenci leta 1965.
 • Z naštetimi prvimi elektrarnami je bil pripravljen teren za komercialno uporabo jedrske cepitve za proizvodnjo električne energije.

Več o zgodovini na naši razstavi “Atomi skozi čas”.