logo
hrrps://www.ijs.si


Na svetu je veliko plovil na jedrski pogon. Žal so to v veliki večini vojaška plovila.

Poenostavljeno povedano imajo namesto motorja jedrski reaktor.

Z uporabo jedrskega reaktorja lahko pridobijo velike količine energije iz zelo malo goriva, hkrati pa za delovanje ne potrebujejo zraka. Tako so lahko podmornice na poti tudi več mesecev, preden morajo po gorivo ali celo na površje.

Po podatkih norveške nevladne organizacije Bellona je bilo na svetu leta 2008 približno naslednje število plovil na jedrski pogon:

Število jedrskih reaktorjev na plovilih
Država Podmornice Ladje Ledolomilci
aktivne neaktivne
Rusija 160 156 8 8
ZDA 99 20
Velika Britanija 16 11
Kitajska 6
Francija 10
SKUPAJ 291 167 28 8 494

Podmornmica