logo
hrrps://www.ijs.si


Tehnologija jedrskih elektrarn (TJE)

To je naš najpomembnejši tečaj, namenjen začetnemu pridobivanju znanj bodočih operaterjev jedrske elektrarne Krško.
Poleg usposabljanja na raziskovalnem reaktorju TRIGA ter simulatorju osnovnih principov jedrske elektrarne se tečajniki v 20-ih tednih seznanijo s potrebnimi teoretičnimi osnovami ter opravijo vrsto vaj iz naslednjih področij:

 • Ponovitev matematike in fizike
 • Uvod v jedrsko energetiko
 • Jedrska fizika
 • Eksperimentalne vaje jedrske fizike
 • Reaktorska fizika
 • Eksperimentalne vaje reaktorske fizike
 • Varstvo pred sevanji
 • Eksperimentalne vaje varstva pred sevanji

 • Kemija jedrskih elektrarn
 • Toplota in hidrodinamika
 • Materiali jedrskih elektrarn
 • Elektrotehnika
 • Instrumentacija in regulacija
 • Jedrska varnost
 • Angleščina v jedrski tehnologiji

Svoje usposabljanje nato nadaljujejo v jedrski elektrarni Krško, kjer podrobno spoznajo sisteme jedrske elektrarne in pridobivajo izkušnje na popolnem simulatorju.

Osnove tehnologije jedrskih elektrarn (OTJE)

Tečaji so namenjeni tehničnemu osebju v jedrski elektrarni, ki potrebujejo osnovna znanja o njenem delovanju.
Prav tako je zelo primeren za zaposlene v institutih, državni upravi ali podjetjih, ki sodelujejo z Nuklearno elektrarno Krško.

OTJE sestoji iz dveh delov.

Vsebina prvega dela je (teorija):


 • Uvod
 • Osnove jedrske fizike
 • Osnove reaktorske fizike
 • Osnove varstva pred sevanji
 • Osnove kemije jedrskih elektrarn
 • Osnove prenosa toplote
 • Osnove materialov jedrskih elektrarn
 • Uvod v elektrotehniko
 • Uvod v instrumentacijo in regulacijo
 • Osnove jedrske varnosti

V drugih štirih tednih pa tečajnikom predstavimo vse pomembne tehnološke sisteme jedrske elektrarne Krško.


 • Uvod
 • Primarni sistemi
 • Pomožni primarni sistemi
 • Tehnične varnostne naprave
 • Sekundarni sistemi
 • Regulacijski sistemi
 • Električni sistemi
 • Varovalni sistem reaktorja
 • Ostali podporni sistemi
 • Obratovanje elektrarne
 • Ogled sistemov NEK

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča Instituta “Jožef Stefan” je pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji za izvajanje usposabljanja iz varstva pred sevanji za osebe, vključene v izvajanje sevalne dejavnosti in izvajalce radioloških posegov.

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 43/18) določa, da morajo delavci, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, opraviti usposabljanje in izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.

V skladu z zahtevami Pravilnika organiziramo začetne in obnovitvene tečaje za različne kategorije izpostavljenih delavcev.

Ostali tečaji jedrske tehnologije

Občasno izvedemo tudi specializirane tečaje za osebje JE Krško, URSJV in za druge delavce na področju jedrske tehnologije.

Mednarodni tečaji

ICJT je v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) izvedel več kot 100 mednarodnih tečajev iz različnih področij jedrske tehnologije in varstva pred sevanji.
ICJT je tudi “Regional Resource Centre IAEA”. Danes lahko trdimo, da smo že dobro znan in uveljavljen center, ki ga poznajo po celotni Evropi in po svetu.
Vse več tečajev organiziramo tudi v sodelovanju z Evropsko unijo.

Razno

Glede na potrebe lahko pripravimo tudi tečaje iz različnih področij. Lahko prevzamemo samo logistiko, ali pa celovito pripravo vsebine od zasnove do predavanj in končne analize.