logo
hrrps://www.ijs.si


Tehnologija jedrskih elektrarn (TJE)

To je naš najpomembnejši tečaj, namenjen začetnemu pridobivanju znanj bodočih operaterjev jedrske elektrarne Krško.
Poleg usposabljanja na raziskovalnem reaktorju TRIGA ter simulatorju osnovnih principov jedrske elektrarne se tečajniki v 20-ih tednih seznanijo s potrebnimi teoretičnimi osnovami ter opravijo vrsto vaj iz naslednjih področij:

 • Ponovitev matematike in fizike
 • Uvod v jedrsko energetiko
 • Jedrska fizika
 • Eksperimentalne vaje jedrske fizike
 • Reaktorska fizika
 • Eksperimentalne vaje reaktorske fizike
 • Varstvo pred sevanji
 • Eksperimentalne vaje varstva pred sevanji

 • Kemija jedrskih elektrarn
 • Toplota in hidrodinamika
 • Materiali jedrskih elektrarn
 • Elektrotehnika
 • Instrumentacija in regulacija
 • Jedrska varnost
 • Angleščina v jedrski tehnologiji

Svoje usposabljanje nato nadaljujejo v jedrski elektrarni Krško, kjer podrobno spoznajo sisteme jedrske elektrarne in pridobivajo izkušnje na popolnem simulatorju.

Osnove tehnologije jedrskih elektrarn (OTJE)

Tečaji so namenjeni tehničnemu osebju v jedrski elektrarni, ki potrebujejo osnovna znanja o njenem delovanju.
Prav tako je zelo primeren za zaposlene v institutih, državni upravi ali podjetjih, ki sodelujejo z Nuklearno elektrarno Krško.

OTJE sestoji iz dveh delov.

Vsebina prvega dela je (teorija):


 • Uvod
 • Osnove jedrske fizike
 • Osnove reaktorske fizike
 • Osnove varstva pred sevanji
 • Osnove kemije jedrskih elektrarn
 • Osnove prenosa toplote
 • Osnove materialov jedrskih elektrarn
 • Uvod v elektrotehniko
 • Uvod v instrumentacijo in regulacijo
 • Osnove jedrske varnosti

V drugih štirih tednih pa tečajnikom predstavimo vse pomembne tehnološke sisteme jedrske elektrarne Krško.


 • Uvod
 • Primarni sistemi
 • Pomožni primarni sistemi
 • Tehnične varnostne naprave
 • Sekundarni sistemi
 • Regulacijski sistemi
 • Električni sistemi
 • Varovalni sistem reaktorja
 • Ostali podporni sistemi
 • Obratovanje elektrarne
 • Ogled sistemov NEK

Varstvo pred sevanji

Institut Jožef Stefan ima pooblastila urada Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji za usposabljanja iz varstva pred sevanji v Sloveniji.
Izvajamo začetne in obnovitvene tečaje, pri katerih se pridobi dovoljenje za delo z ionizirajočimi sevanji.
Ponujamo širok spekter tečajev za različne uporabnike.
Z veseljem tečaj tudi prilagodimo vašim zahtevam in potrebam.

Ostali tečaji jedrske tehnologije

Občasno izvedemo tudi specializirane tečaje za osebje JE Krško, URSJV in za druge delavce na področju jedrske tehnologije.

Mednarodni tečaji

ICJT je v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) izvedel več kot 100 mednarodnih tečajev iz različnih področij jedrske tehnologije in varstva pred sevanji.
ICJT je tudi “Regional Resource Centre IAEA”. Danes lahko trdimo, da smo že dobro znan in uveljavljen center, ki ga poznajo po celotni Evropi in po svetu.
Vse več tečajev organiziramo tudi v sodelovanju z Evropsko unijo.

Razno

Glede na potrebe lahko pripravimo tudi tečaje iz različnih področij. Lahko prevzamemo samo logistiko, ali pa celovito pripravo vsebine od zasnove do predavanj in končne analize.