logo
hrrps://www.ijs.siJedrska energija po svetu

 • OZN:

Generalni sekretar OZN António Guterres je pozdravil korake za vrnitev ZDA v Pariški sporazum o klimatskih spremembah. Podpis izvršnega naloga za vrnitev je bil eden prvih  ukrepov predsednika ZDA Bidena. ZDA so bile med 194 državami, ki so decembra 2015 pod takratnim predsednikom Obamo pristopile k sporazumu, izstopile pa 3 leta kasneje pod predsednikom Trumpom. Za ZDA bo Pariški sporazum spet stopil v veljavo 19. februarja 2021.

 • Združeni Arabski Emirati:

Proizvodnja vodika v jedrskih elektrarnah je po mnenju Mohameda al-Hamadija, izvršnega direktorja ENEC (Emirates Nuclear Energy Corporation) možna v bližnji bodočnosti. ENEC ima v lasti jedrsko elektrarno  Barakah s štirimi enotami po 1400 MW, od katerih je ena lani decembra že dosegla 100% moč. Vodik je posebno pomemben za transport, ki svetovno v povprečju zahteva 25% energije

Jedrska energija po svetu

 • Belgija:

Zveza nevladnih organizacij weCARE s sedežem v Bruslju je pisala Evropski komisiji, Parlamentu in Svetu ter jih pozvala k ugodnejšemu vrednotenju jedrske energije kot del načrtov da bi do leta 2050 dosegli neto ničelne izpuste toplogrednih plinov (net zero). Zveza weCARE je globoko zaskrbljena, ker v nedavnih EU dokumentih ni videti nobenih jasnih, pozitivnih opredelitev do vloge jedrske energije pri v načrtih za boj proti klimatskih spremembam.

Jedrska energija po svetu

 • Poljska:

Ministrstvo za podnebje je sporočilo, da je raziskava javnega mnenja pokazala podporo 62,5% poljskega prebivalstva gradnji jedrske elektrarne, 71,5% pa meni, da je to zelo pomembna tema. Septembra 2020 je Poljska potrdila načrt, da namerava porabiti 40 milijard EUR za gradnjo od 6000 do 9000 MW jedrskih zmogljivosti.

 • Evropa in Združeno kraljestvo

Projedrski Nuclear Watch Institute je v svojem poročilu objavil, da bi proizvodnja vodika s pomočjo jedrske energije znatno prispevala k razvoju vodikove ekonomije v Združenem kraljestvu in EU. Napredek bo odvisen od politike, ki ne bo diskriminatorna do jedrske energije.Jedrska energija po svetu

 • Madžarska:

Paks 2, nova jedrska elektrarna na Madžarskem, naj bi po izjavi ruske državne korporacije Rosatom dobila gradbeno dovoljenje jeseni 2021. Elektrarna bo bo navedbah Rosatoma imela dva tlačnovodna reaktorja VVER-1200 generacije III+. Pripravljalna dela na lokaciji se bodo začela v prvi polovici leta 2021.

 • NEA in IEA:

NEA (Nuclear Energy Agency) in IEA (International Energy Agency) sta v skupnem poročilu izjavili, da so iz naukov projektov “prvi svoje vrste” (first of a kind) v večih državah OECD ugotovili, da bo jedrska energija ostala dobavljiva nizkogljična tehnologija z najnižjimi pričakovanimi izravnanimi stroški energije (LCOE) v letu 2025. Več na povezavi.

 • Francija:

francoski predsednik Emmanuel Macron je 8. decembra ob obisku tovarne jedrske opreme družbe Framatome v Saone-et-Loire  pozval, da je potrebno ključne študije za gradnjo novih reaktorjev končati v nekaj mesecih: “Našo ekološko in energetsko prihodnost bomo dosegli z jedrsko energijo. Ker smo napredovali pri jedrskih odpadkih in varnosti, mora jedrska energija kot nizko-ogljična in varna energija ostati temeljni kamen naše energetske mešanice.”

 • Finska:

Finska jedrska elektrarna Olkiluoto-2je v stanju hladne zaustavitve po okvari čistilnega sistema reaktorske hladilne vode, ko je vanj pritekla toplejša voda. Ta je sprostila kontaminiran filtrski material v reaktorsko posodo, kar je povzročilo kratkotrajen povečan nivo sevanja v parovodu in ustavitev reaktorja. Dogodek je bil ocenjen na stopnjo 0 na IAEA lestvici INES. Sevanje v okolici ni bilo povečano.

 • ZDA:

En sam modul malega modularnega reaktorja NuScaleelektrične moči 77 MW bi po ugotovitvah in analizi projektanta proizvedel s sistemom visoko temperaturne elektrolize skoraj 50 ton vodika na dan. Več na povezavi.

Jedrska energija po svetu

 • Madžarska:

Družbi, ki vodi projekt Paks 2, je Madžarska uprava za energijo in regulativo podelila izvedbeno dovoljenje za dva nova reaktorja. Družba Paks II Ltd pravi, da dovoljenje kaže, da bosta dva nova reaktorja III+ generacije ustrezala zahtevam madžarskega zakona o električni energiji.

 • Indija

Indijski upravni organ za jedrsko energijo je izdal soglasje za gradnjo štirih 700 MW reaktorjev na lokaciji Gorakhpur v severni državi Haryana. Za dve elektrarni je izdal dovoljenje za prvo fazo gradnje – vlivanje betona.

Upravni organ je izdal tudi lokacijsko dovoljenje za dve novi elektrarni na lokaciji Kaiga v državi Karnataka v jugozahodni Indiji.

 • Združeno kraljestvo:

Vlada je povabila regije in krajevne skupnosti, naj se prijavijo kot gostitelji za domovanje projekta “Step” (Spherical Tokamak for Energy production – sferičnega tokamaka za proizvodnjo energije), ambicioznega prelomnega programa za project in gradnjo prototipne fuzijske naprave.

 • Japonska:

Japonska multinacionalka Mitsubishi Heavy Industries (MHI) je predlagala sodelovanje z industrijami drugih držav pri razvoju visoko-temperaturnih plinsko hlajenih reaktorjev za proizvodnjo vodika v velikem obsegu, ki bi ga dobavljali jeklarski industriji. Na proizvodnjo vodika s pomočjo jedrskih reaktorjev sta opozorila tudi Royal Society v Združenem kraljestvu in Foratom.Več na povezavi.

 • IAEA:

Direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi je na webinarju s špansko industrijsko grupacijo Foro Nuclear poudaril, da 442 komercialnih jedrskih elektrarn na svetu prispeva več kot 10 % elektrike in več kot tretjino čiste elektrike in “še vedno je dovolj prostora zanjo.”


Jedrska energija po svetu

 • ZDA:

Ameriška ocenjevalna agencija S&P Global Ratings(prej Standard & Poor’s) je v svojem poročilu opozorila, da čisti vodik, ki ga je mogoče proizvajati v jedrskih elektrarnah, postaja vedno pomembnejši člen v podporo evropskemu energetskemu prehodu in ekonomskemu okrevanju. Cilj je do leta 2030 povečati kapaciteto naprav za elektrolizo na 40 GW.

 • Belgija

Poročilo britanske  strokovne skupine (think tank) Ember zaključuje, da bo imela Belgija po izstopu iz jedrske energije l. 2030 najbolj “umazano” elektriko v Evropi. Država bo edina v EU, kjer se bo delež izpustov ogljikovega dioksida za proizvodnjo električne energije zvečal namesto zmanjšal. Več na povezavi.

Obenem je z odprtim pismom skupina uglednih akademikov pozvala k podaljšanju življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn v Belgiji, spremembo zakona, ki onemogoča gradnjo novih JE ter k ohranitvi jedrske ekspertize.Več na povezavi.

Jedrska energija po svetu

 • Kanada:

Kanadska družba OPG (Ontario Power Generation) je objavila nadaljevanje načrtovanja novega reaktorja na svoji lokaciji Darlington z malim modularnim reaktorjem (SMR), ki naj bi bil dokončan l. 2028. Za razvoj projekta bo ustvarjenih 700 delovnih mest, med izdelavo in gradnjo 1600, med obratovanjem 200 in ob razgradnji 160. Darlington je trenutno edina lokacija v Kanadi, ki ima licenco za nov reaktor.

 • Nizozemska:

na Nizozemskem je skupina uglednih ljudi iz poslovnega sveta in bivših ministrov pozvalo vlado, naj upošteva jedrsko energijo kot del “optimalne energetske mešanice in naj ustanovi “koalicijo voljnih”, ki bi podprla jedrsko opcijo širom Evrope.

 • Švica:

nemška znanstvenica in akademičarka Anna Veronika Wendland je opozorila, da bi postopna ukinitev jedrske energije (phaseout) v Nemčiji lahko  imela pomemben vpliv na varnost oskrbe z elektriko v sosednji Švici, ki je v zadnjih petih letih iz Nemčije uvažala povprečno 13 TWh na leto. Švicarskemu jedrskemu forumu je svetovala, da mora biti Švica čim bolj neodvisna od uvoza elektrike iz Nemčije in mora zato obdržati v obratovanju svoje štiri jedrske elektrarne, “ker jih bo še potrebovala”.

Jedrska energija po svetu

 • Estonija:

vlada je ustanovila delovno skupino, ki bo ob pomoči tujih ekspertov preverila možnost komercialne uporabe jedrske energije. Po besedah predsednika vlada Jüri Ratasa je vpeljava jedrske energije po letu 2030 možen način za povečanje varnosti dobave energije, vzdržnosti, konkurenčnosti ter tudi doseganja zastavljenih klimatskih ciljev v letu 2050.

 • ZDA:

družba NuScale je objavila, da so preizkusi in modeliranje pokazali možnost povečanja moči njihovih malih modularnih reaktorjev za 25%. Pri moči enega modula 77 MW bi to pomenilo moč 924 MW za 12-modulno elektrarno, kar bi bistveno zmanjšalo ceno instaliranega kW od 3600 na približno 2850 dolarjev. Družba je tudi objavila možnost izgradnje manjše 4 – modulne elektrarne (308 MW) in 6 – modulne elektrarne (462 MW). Več na povezavi.

 • ZDA:

Ministrstvo za energetiko (US Department of Energy – DOE) je družbi Xcel Energy iz Minneapolisa in Idaho National Laboratory (INL) podelilo več kot 10 milijonov dolarjev za demonstracijo sistema, ki s toploto in električno energijo jedrske elektrarne proizvaja vodik s pomočjo visokotemperaturne elektrolize. Vodik je po besedah INL pomemben v večih sektorjih industrije (npr. v jeklarstvu in proizvodnji amonijaka), uporaben pa je tudi za pogon vozil.

 • Rusija:

Rusko državno podjetje Rosenergoatom je 10. novembra trajno ustavilo jedrsko elektrarno Leningrad-2, ki so jo prvič povezali v omrežje leta 1975 in je bila ena od desetih elektrarn černobilskega tipa (RBMK) v komercialnem obratovanju. Sedaj komercialno obratuje še devet reaktorjev tipa RBMK-1000: trije v Smolensku, štirje v Kursku in dva v Leningradu.

Jedrska energija po svetu

 • Združeno kraljestvo:

po sedmih letih gradnje so prižgali nov nenavaden fuzijski reaktor (Mega Amp Spherical Tokamak – MAST), ki ga nameravajo uporabljati za preizkušanje novih tehnologij. MAST je izvedba standardnega tokamaka, vendar je bolj podoben jabolku z izrezano sredico kot toroidu, kar naj bi prispevalo k stabilnosti plazme. Več na povezavi.

 • Belorusija:

Belorusija je priklopila na omrežje svoj prvi reaktor na lokaciji Ostrovec na zahodu države, ki je že začel proizvajati elektriko. Komercialno bo začel obratovati februarja 2021. Druga enota bo začela obratovati maja 2022 z zamudo približno dveh let. Oba reaktorja III generacije tipa VVER-1200 je dobavila Rusija.

 • ZDA:

v ZDA je konzorcij nekaterih najpomembnejših družb jedrski tehnologiji zaprosil DOE (US Department of Energy) za sodelovanje pri stroških ob razvoju nove generacije jedrskih reaktorjev, primernih za pogon komercialnih plovil. Pridružiti se namerava tudi firma Core Power iz Združenega kraljestva, ki pravi, da mora v prihodnjih nekaj desetletjih približno 60 000 ladij preiti na ne-ogljičen pogon. Več na povezavi.

Jedrska energija po svetu

 • Bolgarija:

Bolgarija in ZDA sta podpisali ključne dokumente o jedrski energiji za civilne namene (tretja vzhodno-evropska država v zadnjih tednih, ki je sklenila tak sporazum z Washingtonom). Bolgarski ministrski svet je navedel izjavo predsednika vlade Bojka Borisova, da je jedrska energija ena od zelenih in čistejših in zato “želijo uporabljati varnejšo tehnologijo zadnje generacije in doseči raznolikost (diverzifikacijo) jedrskega goriva”.

 • Romunija:

Romunija in ZDA sta podpisali osnutek sporazuma v vrednosti 8 milijard dolarjev za obnovo obstoječe enote 1 (650MW Candu reactor, začel obratovati decembra 1996) in gradnjo dveh novih reaktorjev na lokaciji Černavoda. Sporazum bo šel v potrditev Evropski komisiji glede skladnosti z meddržavno pogodbo Euratom.

 • Nizozemska:

Nizozemska vlada se “ogreva” za oživitev jedrske energije. V zadnjih tednih je po poročanju Petroleum Economist Nizozemska sprejela več pobud, s katerimi bi zagotovila, da jedrska energija ostane eden od njenih neogljičnih virov energije. Edina jedrska elektrarna Borssele, ki proizvede 3,1% električne energije, je začela obratovati leta 1973 in naj bi jo ustavili v letu 2033. Največja koalicijska stranka vlade je pozvala k podaljšanju odbratovalne dobe JE Borssele in podpori jedrski energiji kot neogljičnemu viru energije.