logo
hrrps://www.ijs.si


Jedrska energija po svetu

  • Madžarska:

Družbi, ki vodi projekt Paks 2, je Madžarska uprava za energijo in regulativo podelila izvedbeno dovoljenje za dva nova reaktorja. Družba Paks II Ltd pravi, da dovoljenje kaže, da bosta dva nova reaktorja III+ generacije ustrezala zahtevam madžarskega zakona o električni energiji.

  • Indija

Indijski upravni organ za jedrsko energijo je izdal soglasje za gradnjo štirih 700 MW reaktorjev na lokaciji Gorakhpur v severni državi Haryana. Za dve elektrarni je izdal dovoljenje za prvo fazo gradnje – vlivanje betona.

Upravni organ je izdal tudi lokacijsko dovoljenje za dve novi elektrarni na lokaciji Kaiga v državi Karnataka v jugozahodni Indiji.

  • Združeno kraljestvo:

Vlada je povabila regije in krajevne skupnosti, naj se prijavijo kot gostitelji za domovanje projekta “Step” (Spherical Tokamak for Energy production – sferičnega tokamaka za proizvodnjo energije), ambicioznega prelomnega programa za project in gradnjo prototipne fuzijske naprave.

  • Japonska:

Japonska multinacionalka Mitsubishi Heavy Industries (MHI) je predlagala sodelovanje z industrijami drugih držav pri razvoju visoko-temperaturnih plinsko hlajenih reaktorjev za proizvodnjo vodika v velikem obsegu, ki bi ga dobavljali jeklarski industriji. Na proizvodnjo vodika s pomočjo jedrskih reaktorjev sta opozorila tudi Royal Society v Združenem kraljestvu in Foratom.Več na povezavi.

  • IAEA:

Direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi je na webinarju s špansko industrijsko grupacijo Foro Nuclear poudaril, da 442 komercialnih jedrskih elektrarn na svetu prispeva več kot 10 % elektrike in več kot tretjino čiste elektrike in “še vedno je dovolj prostora zanjo.”