logo
hrrps://www.ijs.si


V Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo organiziramo obnovitveni tečaj Varstvo pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene delavce NEK (RZ-2), ki bo potekal 25. februarja 2021 v prostorih ICJT.

Prijavnica:

Za več informacij smo doseljivi na:

  • 01 5885298 – Mateja Južnik
  • icjt@ijs.si