logo
hrrps://www.ijs.si


Jedrska energija po svetu

  • Združeno kraljestvo:

po sedmih letih gradnje so prižgali nov nenavaden fuzijski reaktor (Mega Amp Spherical Tokamak – MAST), ki ga nameravajo uporabljati za preizkušanje novih tehnologij. MAST je izvedba standardnega tokamaka, vendar je bolj podoben jabolku z izrezano sredico kot toroidu, kar naj bi prispevalo k stabilnosti plazme. Več na povezavi.

  • Belorusija:

Belorusija je priklopila na omrežje svoj prvi reaktor na lokaciji Ostrovec na zahodu države, ki je že začel proizvajati elektriko. Komercialno bo začel obratovati februarja 2021. Druga enota bo začela obratovati maja 2022 z zamudo približno dveh let. Oba reaktorja III generacije tipa VVER-1200 je dobavila Rusija.

  • ZDA:

v ZDA je konzorcij nekaterih najpomembnejših družb jedrski tehnologiji zaprosil DOE (US Department of Energy) za sodelovanje pri stroških ob razvoju nove generacije jedrskih reaktorjev, primernih za pogon komercialnih plovil. Pridružiti se namerava tudi firma Core Power iz Združenega kraljestva, ki pravi, da mora v prihodnjih nekaj desetletjih približno 60 000 ladij preiti na ne-ogljičen pogon. Več na povezavi.