logo
hrrps://www.ijs.si


Jedrska energija po svetu

 • Madžarska:

Družbi, ki vodi projekt Paks 2, je Madžarska uprava za energijo in regulativo podelila izvedbeno dovoljenje za dva nova reaktorja. Družba Paks II Ltd pravi, da dovoljenje kaže, da bosta dva nova reaktorja III+ generacije ustrezala zahtevam madžarskega zakona o električni energiji.

 • Indija

Indijski upravni organ za jedrsko energijo je izdal soglasje za gradnjo štirih 700 MW reaktorjev na lokaciji Gorakhpur v severni državi Haryana. Za dve elektrarni je izdal dovoljenje za prvo fazo gradnje – vlivanje betona.

Upravni organ je izdal tudi lokacijsko dovoljenje za dve novi elektrarni na lokaciji Kaiga v državi Karnataka v jugozahodni Indiji.

 • Združeno kraljestvo:

Vlada je povabila regije in krajevne skupnosti, naj se prijavijo kot gostitelji za domovanje projekta “Step” (Spherical Tokamak for Energy production – sferičnega tokamaka za proizvodnjo energije), ambicioznega prelomnega programa za project in gradnjo prototipne fuzijske naprave.

 • Japonska:

Japonska multinacionalka Mitsubishi Heavy Industries (MHI) je predlagala sodelovanje z industrijami drugih držav pri razvoju visoko-temperaturnih plinsko hlajenih reaktorjev za proizvodnjo vodika v velikem obsegu, ki bi ga dobavljali jeklarski industriji. Na proizvodnjo vodika s pomočjo jedrskih reaktorjev sta opozorila tudi Royal Society v Združenem kraljestvu in Foratom.Več na povezavi.

 • IAEA:

Direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi je na webinarju s špansko industrijsko grupacijo Foro Nuclear poudaril, da 442 komercialnih jedrskih elektrarn na svetu prispeva več kot 10 % elektrike in več kot tretjino čiste elektrike in “še vedno je dovolj prostora zanjo.”


Jedrska energija po svetu

 • ZDA:

Ameriška ocenjevalna agencija S&P Global Ratings(prej Standard & Poor’s) je v svojem poročilu opozorila, da čisti vodik, ki ga je mogoče proizvajati v jedrskih elektrarnah, postaja vedno pomembnejši člen v podporo evropskemu energetskemu prehodu in ekonomskemu okrevanju. Cilj je do leta 2030 povečati kapaciteto naprav za elektrolizo na 40 GW.

 • Belgija

Poročilo britanske  strokovne skupine (think tank) Ember zaključuje, da bo imela Belgija po izstopu iz jedrske energije l. 2030 najbolj “umazano” elektriko v Evropi. Država bo edina v EU, kjer se bo delež izpustov ogljikovega dioksida za proizvodnjo električne energije zvečal namesto zmanjšal. Več na povezavi.

Obenem je z odprtim pismom skupina uglednih akademikov pozvala k podaljšanju življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn v Belgiji, spremembo zakona, ki onemogoča gradnjo novih JE ter k ohranitvi jedrske ekspertize.Več na povezavi.

Jedrska energija po svetu

 • Kanada:

Kanadska družba OPG (Ontario Power Generation) je objavila nadaljevanje načrtovanja novega reaktorja na svoji lokaciji Darlington z malim modularnim reaktorjem (SMR), ki naj bi bil dokončan l. 2028. Za razvoj projekta bo ustvarjenih 700 delovnih mest, med izdelavo in gradnjo 1600, med obratovanjem 200 in ob razgradnji 160. Darlington je trenutno edina lokacija v Kanadi, ki ima licenco za nov reaktor.

 • Nizozemska:

na Nizozemskem je skupina uglednih ljudi iz poslovnega sveta in bivših ministrov pozvalo vlado, naj upošteva jedrsko energijo kot del “optimalne energetske mešanice in naj ustanovi “koalicijo voljnih”, ki bi podprla jedrsko opcijo širom Evrope.

 • Švica:

nemška znanstvenica in akademičarka Anna Veronika Wendland je opozorila, da bi postopna ukinitev jedrske energije (phaseout) v Nemčiji lahko  imela pomemben vpliv na varnost oskrbe z elektriko v sosednji Švici, ki je v zadnjih petih letih iz Nemčije uvažala povprečno 13 TWh na leto. Švicarskemu jedrskemu forumu je svetovala, da mora biti Švica čim bolj neodvisna od uvoza elektrike iz Nemčije in mora zato obdržati v obratovanju svoje štiri jedrske elektrarne, “ker jih bo še potrebovala”.

Jedrska energija po svetu

 • Estonija:

vlada je ustanovila delovno skupino, ki bo ob pomoči tujih ekspertov preverila možnost komercialne uporabe jedrske energije. Po besedah predsednika vlada Jüri Ratasa je vpeljava jedrske energije po letu 2030 možen način za povečanje varnosti dobave energije, vzdržnosti, konkurenčnosti ter tudi doseganja zastavljenih klimatskih ciljev v letu 2050.

 • ZDA:

družba NuScale je objavila, da so preizkusi in modeliranje pokazali možnost povečanja moči njihovih malih modularnih reaktorjev za 25%. Pri moči enega modula 77 MW bi to pomenilo moč 924 MW za 12-modulno elektrarno, kar bi bistveno zmanjšalo ceno instaliranega kW od 3600 na približno 2850 dolarjev. Družba je tudi objavila možnost izgradnje manjše 4 – modulne elektrarne (308 MW) in 6 – modulne elektrarne (462 MW). Več na povezavi.

 • ZDA:

Ministrstvo za energetiko (US Department of Energy – DOE) je družbi Xcel Energy iz Minneapolisa in Idaho National Laboratory (INL) podelilo več kot 10 milijonov dolarjev za demonstracijo sistema, ki s toploto in električno energijo jedrske elektrarne proizvaja vodik s pomočjo visokotemperaturne elektrolize. Vodik je po besedah INL pomemben v večih sektorjih industrije (npr. v jeklarstvu in proizvodnji amonijaka), uporaben pa je tudi za pogon vozil.

 • Rusija:

Rusko državno podjetje Rosenergoatom je 10. novembra trajno ustavilo jedrsko elektrarno Leningrad-2, ki so jo prvič povezali v omrežje leta 1975 in je bila ena od desetih elektrarn černobilskega tipa (RBMK) v komercialnem obratovanju. Sedaj komercialno obratuje še devet reaktorjev tipa RBMK-1000: trije v Smolensku, štirje v Kursku in dva v Leningradu.

Jedrska energija po svetu

 • Združeno kraljestvo:

po sedmih letih gradnje so prižgali nov nenavaden fuzijski reaktor (Mega Amp Spherical Tokamak – MAST), ki ga nameravajo uporabljati za preizkušanje novih tehnologij. MAST je izvedba standardnega tokamaka, vendar je bolj podoben jabolku z izrezano sredico kot toroidu, kar naj bi prispevalo k stabilnosti plazme. Več na povezavi.

 • Belorusija:

Belorusija je priklopila na omrežje svoj prvi reaktor na lokaciji Ostrovec na zahodu države, ki je že začel proizvajati elektriko. Komercialno bo začel obratovati februarja 2021. Druga enota bo začela obratovati maja 2022 z zamudo približno dveh let. Oba reaktorja III generacije tipa VVER-1200 je dobavila Rusija.

 • ZDA:

v ZDA je konzorcij nekaterih najpomembnejših družb jedrski tehnologiji zaprosil DOE (US Department of Energy) za sodelovanje pri stroških ob razvoju nove generacije jedrskih reaktorjev, primernih za pogon komercialnih plovil. Pridružiti se namerava tudi firma Core Power iz Združenega kraljestva, ki pravi, da mora v prihodnjih nekaj desetletjih približno 60 000 ladij preiti na ne-ogljičen pogon. Več na povezavi.

Jedrska energija po svetu

 • Bolgarija:

Bolgarija in ZDA sta podpisali ključne dokumente o jedrski energiji za civilne namene (tretja vzhodno-evropska država v zadnjih tednih, ki je sklenila tak sporazum z Washingtonom). Bolgarski ministrski svet je navedel izjavo predsednika vlade Bojka Borisova, da je jedrska energija ena od zelenih in čistejših in zato “želijo uporabljati varnejšo tehnologijo zadnje generacije in doseči raznolikost (diverzifikacijo) jedrskega goriva”.

 • Romunija:

Romunija in ZDA sta podpisali osnutek sporazuma v vrednosti 8 milijard dolarjev za obnovo obstoječe enote 1 (650MW Candu reactor, začel obratovati decembra 1996) in gradnjo dveh novih reaktorjev na lokaciji Černavoda. Sporazum bo šel v potrditev Evropski komisiji glede skladnosti z meddržavno pogodbo Euratom.

 • Nizozemska:

Nizozemska vlada se “ogreva” za oživitev jedrske energije. V zadnjih tednih je po poročanju Petroleum Economist Nizozemska sprejela več pobud, s katerimi bi zagotovila, da jedrska energija ostane eden od njenih neogljičnih virov energije. Edina jedrska elektrarna Borssele, ki proizvede 3,1% električne energije, je začela obratovati leta 1973 in naj bi jo ustavili v letu 2033. Največja koalicijska stranka vlade je pozvala k podaljšanju odbratovalne dobe JE Borssele in podpori jedrski energiji kot neogljičnemu viru energije.

Jedrska energija po svetu

 • ZDA, Južnoafriška republika (JAR):

Agencija za finance ZDA je podpisala pismo o nameri za podporo družbi NuScale Power, ki bo v JAR razvila za 2500 MW zmogljivosti malih modularnih reaktorjev. Objava namere je bila istočasna z odobritvijo finančne pomoči novi družbi Carbon Free Project (CFPP) za razvoj in gradnjo 720 MW jedrske elektrarne NuScale na lokaciji Idaho National Laboratory.

 • Poljska:

Poljska in ZDA sta 19. Oktobra sklenili sporazum o sodelovanju na področju jedrskega programa, ki naj bi privedel do uporabe ameriške tehnologije in financiranja prve jedrske elektrarne. Poljska želi zgraditi 6000 do 9000 MW jedrskih kapacitet na osnovi III in III+ generacije tlačnovodnih reaktorjev. Več na povezavi.

 • Indija:

V Indiji potekajo med politiki razprave o namestitvi stotin malih modularnih reaktorjev družbe Holtec (SMR-160) po celem podkontinentu. S tem bi prišli do geografsko razpršene čiste energije. Ta tip elektrarne zavzame manj kot dva hektara zemljišča in lahko deluje brez naravnega vodnega vira (npr. reke), kar je idealna rešitev za hitro naraščajoče energetske potrebe Indije.