logo
hrrps://www.ijs.si


V torek, 13. junija, so bila na Gradu Rajhenburg podeljena priznanja posavskim inovacijam za leto 2023. Podelila jih je GZS Posavska gospodarska zbornica Krško v partnerstvu z MGTŠ, SPIRIT Slovenija in tradicionalnimi podporniki inovativnosti, tokrat že dvajsetič.

Med prejemniki zlatega priznanja je inovacija GEN energije z imenom Interaktivna simulacija delovanja NEK za spodbujanje in krepitev energetske pismenosti, namenjena spodbujanju in krepitvi energetske pismenosti. Gre za spletno orodje, ki omogoča izobraževanje na daljavo različnim skupinam zainteresiranih, predvsem mentorjem in učencem, ki sodelujejo na vseslovenskem ozaveščevalnem projektu in tekmovanju Mladi genialci. Hkrati omogoča širjenje, dostopnost informacij o jedrski energiji in tehnologiji preko svetovnega spleta. Inovacijo so pripravili dr. Tomaž Žagar (FE UM), Stanko Manojlović (NEK), Jure Jazbinšek (GEN), Vesna Slapar Borišek (IJS ICJT), Melita Lenošek Kavčič (GEN) in Garsia Kosinac (GEN).