logo
hrrps://www.ijs.si


Vabimo vas na predavanje mag. Marjana Levstka, URSJV, o novi evropski zakonodaji na jedrskem področju.

Predavanje bo v sredo 2. aprila ob 17 h na ICJT.

27. marec 2003