logo
hrrps://www.ijs.si


Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

UL RS 51/2006
Posvet o pooblaščenih izvedencih za jedrsko varnost

V letošnjem letu je stopil v veljavo “Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost” (UL RS 51/2006).

V sodelovanju z URSJV prirejamo posvet o pooblaščenih izvedencih za jedrsko varnost, ki bo v petek, 1. septembra 2006 ob 9h v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (Reaktorski center Podgorica).

Dnevni red:

9:00-9:45

Predstavitev stanja in potreb URSJV (A. Stritar)

9:45-10:30

Potrebe v NEK (predstavnik NEK)

10:30-11:00

odmor, kava

11:00-13:00

Kako naprej – razprava

17. člen omenjenega pravilnika določa, da morajo bodoči odgovorni strokovnjaki in odgovorni vodja imeti opravljeno usposabljanje iz osnov jedrske in sevalne varnosti.

Po naši presoji temu zadošča tečaj OTJE – teorija (4 tedni), ki bi ga v primeru zadostnega števila prijavljencev organizirali na ICJT, verjetno v septembru/oktobru 2006.

Prosimo, da nam čim prej sporočite interes za udeležbo vaših strokovnjakov na tem tečaju.

13. julij 2006