logo
hrrps://www.ijs.si


Stavba ICJT

V pritličju je 835 m² uporabnih površin. Tu so štiri predavalnice. Večja ima 70 sedežev, v srednji je 46 in v dveh manjših 21 oz. 10 sedežev. Nasproti večje predavalnice je manjši laboratorij s simulatorjem NE Krško. Za individualni študij udeležencev je na razpolago študijska soba ter Internet soba. Osebje ICJT uporablja 12 sob na levi strani pritličja. Vsi prostori so dobro opremljeni s pisarniškim pohištvom in učnimi pripomočki. Poleg prostora v pritličju je enaka površina (835 m²) na razpolago tudi v kleti. V večji dvorani je v okviru našega Informacijskega centra za jedrsko tehnologijo postavljena stalna razstava. Na levi strani so laboratorij, kletna predavalnica s 111 sedeži, razstava o zgodovini uporabe radioaktivnih snovi in fitness.

Izobraževalna tehnologija in učni pripomočki

 • večje število klasičnih grafoskopov,
 • diaprojektorji,
 • videorekorderji,
 • 16 mm filmski projektor,
 • več LCD projektorjev,
 • maketa komandne sobe jedrske elektrarne (NEK),
 • simulator jedrske elektrarne (NEK).

Oprema za razmnoževanje

 • več tiskalnikov,
 • več fotokopirnih strojev ter
 • oprema za vezavo v spiralo itd.

Pripomočki za vaje iz jedrske fizike

 • merilniki BF3,
 • kompenzacijska celica,
 • števci GM,
 • scintilatorski števci,
 • dozimetri,
 • večkanalni analizator.