logo
hrrps://www.ijs.si


Osebni podatki:
  • rojena v Ljubljani, 12.11.1983
Izobrazba:
  • Gimnazija Poljane, Ljubljana
  • Fakulteta za Matematiko in fiziko, univ. dipl. fiz.
Zadolžitve na ICJT:
  • Predavanja
  • tečaji TJE in OTJE
  • tečaji varstva pred sevanji
  • jedrska tehnologija za učence in dijake
  • mednarodni tečaji
  • promocija ICJT
Dosedanje zaposlitve:
  • Institut "Jožef Stefan" - Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT) od 2011
Vesna Slapar Borišek
Naslov:
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1001 Ljubljana
Slovenija
tel: (01) 588 52 67
fax: (01) 588 53 76
Lokacija pisarne