logo
hrrps://www.ijs.si


Moderatorja nima, primarno in sekundarno hladilo je tekoči natrij. Sekundarno hladilo v uparjalniku proizvaja paro, ki poganja turbino.

PWR  |  BWR  |  PHWR  |  GCR & AGCR  |  LWGR  |  FBR