logo
hrrps://www.ijs.si


Jedrska elektrarna ne izpušča toplogrednih plinov, ker za svoje delovanje ne potrebuje goriv (npr. premoga), kjer ob gorenju (reakciji s kisikom iz zraka), nastane ogljikov dioksid (glavni toplogredni plin).

objavljeno v: G. Okolje, Najbolj sveža vprašanja, Vsa vprašanja