logo
hrrps://www.ijs.si


Glavna kapljevita goriva so proizvedena iz surove nafte (zemeljskega olja): bencin, dizelsko in kurilno olje ter mazut (včasih imenovan tudi težko olje).

objavljeno v: F. Energetika, Vsa vprašanja