logo
hrrps://www.ijs.si


Pretvorba med stopinjami kelvina in stopinjami celzija poteka po enostavni enačbi:
T(K) = T(C) + 273,15 oziroma T(C) = T(K) – 273,15
311 K je torej 38 C.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja