logo
hrrps://www.ijs.si


Oksidacija je spajanje nekega kemijskega elementa s kisikom. Zgorevanje je oksidacija. Produkti zgorevanja pa so pri fosilnih gorivih (premog, nafta, zemeljski plin) ogljikov dioksid (CO2) in voda.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja