logo
hrrps://www.ijs.si


Dober pregled zgodovine in sedaj običajnih frekvenc po svetu je najti v Wikipediji pod naslovom http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_frequency.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja