logo
hrrps://www.ijs.si


Spojina je snov, ki jo sestavlja več kemičnih elementov, ki so med seboj kemično vezani.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja