logo
hrrps://www.ijs.si


V Združenih državah Amerike uporabljajo Fahrenheitovo temperaturno lestvico. Temperaturo, izraženo v stopinjah Celzija, preračunamo v stopinje Fahrenheita po sledeči enačbi: F = 1.8 C + 32.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja