logo


Sončni kolektorji pretvarjajo sončno energijo v toploto, sončne celice (pravimo jim tudi fotovoltaične sončne celice) pa v električno energijo.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja