logo
hrrps://www.ijs.si


Tok rek, ki je posledica padavin, vzdržuje sončna energija.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja