logo
hrrps://www.ijs.si


Radioaktivni odpadki nastanejo razen ob delovanju jedrske elektrarne tudi pri uporabi radioaktivnih snovi v medicini, industriji in znanosti, njihova količina pa je relativno majhna.

objavljeno v: D. Radioaktivni odpadki, Vsa vprašanja