logo
hrrps://www.ijs.si


Edini naravni cepljivi izotop je uran-235. Umetni cepljivi izotopi so plutonij-239, plutonij-241 (nastaneta v reaktorju iz urana-238) in uran-233 (nastane v reaktorju iz torija-232, ki je prisoten v naravi).

objavljeno v: C. Radioaktivnost in sevanje, Vsa vprašanja