logo
hrrps://www.ijs.si


JE uporabljamo v slovenščini kot kratico za “jedrska elektrarna”. Jedrska elektrarna Krško ima kratico (in tudi uradni naziv firme) NEK (Nuklearna elektrarna Krško).

objavljeno v: A. Jedrska enegrija, Vsa vprašanja