logo
hrrps://www.ijs.si


Na Reaktorskem centru v Podgorici se je zbralo več kot 200 radovednih obiskovalcev.

Obiskovalcem smo pokazali razstavo o jedrski tehnologiji, razstavo o fuziji in izvajali eksperimente s sevanjem in radioaktivnostjo.

Anketirali smo 43 obiskovalcev, od katerih se jih je 62 % udeležilo ogleda razstave o jedrski tehnologiji v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo in ogleda reaktorja TRIGA. Več kot 80 % obiskovalcem je ogled izpolnil pričakovanja.

Dan odprtih vrat 2013

Dan odprtih vrat 2013

Dan odprtih vrat 2013

Dan odprtih vrat 2013

Dan odprtih vrat 2013

Dan odprtih vrat 2013

23. marec 2013