logo
hrrps://www.ijs.siJedrska energija po svetu

  • ZDA:

Ameriška ocenjevalna agencija S&P Global Ratings(prej Standard & Poor’s) je v svojem poročilu opozorila, da čisti vodik, ki ga je mogoče proizvajati v jedrskih elektrarnah, postaja vedno pomembnejši člen v podporo evropskemu energetskemu prehodu in ekonomskemu okrevanju. Cilj je do leta 2030 povečati kapaciteto naprav za elektrolizo na 40 GW.

  • Belgija

Poročilo britanske  strokovne skupine (think tank) Ember zaključuje, da bo imela Belgija po izstopu iz jedrske energije l. 2030 najbolj “umazano” elektriko v Evropi. Država bo edina v EU, kjer se bo delež izpustov ogljikovega dioksida za proizvodnjo električne energije zvečal namesto zmanjšal. Več na povezavi.

Obenem je z odprtim pismom skupina uglednih akademikov pozvala k podaljšanju življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn v Belgiji, spremembo zakona, ki onemogoča gradnjo novih JE ter k ohranitvi jedrske ekspertize.Več na povezavi.