logo
hrrps://www.ijs.si


  • Združeno kraljestvo:

Vlada Združenega kraljestva je pripravila načrte za največjo širitev jedrske energije v Veliki Britaniji v zadnjih 70 letih z možno gradnjo približno 11 novih reaktorjev do leta 2050 – kar bo zadostovalo za četrtino nacionalnega povpraševanja po električni energiji.

Ministri so objavili časovni načrt, ki vlado ponovno zavezuje, da bo do leta 2050 zgradila floto jedrskih reaktorjev, ki bodo lahko proizvedli 24 GW – povečanje z današnjih 5,8 GW.

  • Francija:

Nov francoski predhodni energetski zakon, ki podpira nadaljnji razvoj jedrske energije in se izogiba postavljanju ciljev za obnovljive vire energije, bo šel pred svet ministrov v začetku prihodnjega meseca in nato poslancem.

Predlog zakona ponovno potrjuje zavezanost Francije jedrski energiji, da bi zagotovila “energetsko suverenost”.

  • Združene države amerike:

ZDA iščejo ponudbe izvajalcev za pomoč pri vzpostavitvi domače dobave nizko obogatenega urana z visokim preizkusom (Haleu) – ključnega materiala, ki je potreben za uporabo v naslednji generaciji reaktorjev in je trenutno na voljo le v komercialni ravni iz Rusije.

Ameriško ministrstvo za energijo je sporočilo, da je izdalo zahtevo za zbiranje predlogov za storitve bogatenja urana, da bi pomagalo pri vzpostavitvi zanesljive domače oskrbe z gorivi z uporabo Haleu.

  • Evropa:

Evropska agencija za opazovanje Zemlje je objavila nove podatke, da je svet glede na povprečno temperaturo v letu 2023 skoraj dosegel 1,5 °C segrevanja nad predindustrijsko ravnjo.

Nove ugotovitve Službe za podnebne spremembe Copernicus bodo sprožile vprašanje, kako povečati spodbude za zagotavljanje novih zmogljivosti jedrske energije v velikem obsegu, saj jedrska energija po mnenju mnogih predstavlja najbolj zanesljiv vir nizkoogljične energije.