logo
hrrps://www.ijs.si


Osebni podatki:
 • rojen 30. januarja 1955, na Ptuju
Izobrazba:
 • magister jedrske energetike
 • univ. dipl. fizik
Zadolžitve na ICJT:
Kot predavatelj sodelujem pri izvedbi predavanj in vaj na naslednjih področjih:
 • varstvo pred sevanji
 • jedrska fizika
 • reaktorska fizika
 • praktične vaje iz jedrske in reaktorske fizike
 • instrumentacija in regulacija
 • predavanja iz jedrske tehnologije za učence in dijake
 • tečaji varstva pred sevanji
 • mednarodni tečaji
Dosedanje zaposlitve:
 • Oddelek za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (1980-86)
 • Iskra Mikroelektronika (1986-89)
 • Odsek za reaktorsko fiziko Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani (1989-91)
 • Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča Instituta "Jožef Stefan" (1991-)
Matjaž Koželj
Naslov:
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1001 Ljubljana
Slovenija
tel:  (01) 588 52 77,
(01) 588 54 08
fax:  (01) 588 53 76
Lokacija pisarne