logo


Jedrska energija po svetu

 • Kanada:

Kanadska družba OPG (Ontario Power Generation) je objavila nadaljevanje načrtovanja novega reaktorja na svoji lokaciji Darlington z malim modularnim reaktorjem (SMR), ki naj bi bil dokončan l. 2028. Za razvoj projekta bo ustvarjenih 700 delovnih mest, med izdelavo in gradnjo 1600, med obratovanjem 200 in ob razgradnji 160. Darlington je trenutno edina lokacija v Kanadi, ki ima licenco za nov reaktor.

 • Nizozemska:

na Nizozemskem je skupina uglednih ljudi iz poslovnega sveta in bivših ministrov pozvalo vlado, naj upošteva jedrsko energijo kot del “optimalne energetske mešanice in naj ustanovi “koalicijo voljnih”, ki bi podprla jedrsko opcijo širom Evrope.

 • Švica:

nemška znanstvenica in akademičarka Anna Veronika Wendland je opozorila, da bi postopna ukinitev jedrske energije (phaseout) v Nemčiji lahko  imela pomemben vpliv na varnost oskrbe z elektriko v sosednji Švici, ki je v zadnjih petih letih iz Nemčije uvažala povprečno 13 TWh na leto. Švicarskemu jedrskemu forumu je svetovala, da mora biti Švica čim bolj neodvisna od uvoza elektrike iz Nemčije in mora zato obdržati v obratovanju svoje štiri jedrske elektrarne, “ker jih bo še potrebovala”.

Jedrska energija po svetu

 • Estonija:

vlada je ustanovila delovno skupino, ki bo ob pomoči tujih ekspertov preverila možnost komercialne uporabe jedrske energije. Po besedah predsednika vlada Jüri Ratasa je vpeljava jedrske energije po letu 2030 možen način za povečanje varnosti dobave energije, vzdržnosti, konkurenčnosti ter tudi doseganja zastavljenih klimatskih ciljev v letu 2050.

 • ZDA:

družba NuScale je objavila, da so preizkusi in modeliranje pokazali možnost povečanja moči njihovih malih modularnih reaktorjev za 25%. Pri moči enega modula 77 MW bi to pomenilo moč 924 MW za 12-modulno elektrarno, kar bi bistveno zmanjšalo ceno instaliranega kW od 3600 na približno 2850 dolarjev. Družba je tudi objavila možnost izgradnje manjše 4 – modulne elektrarne (308 MW) in 6 – modulne elektrarne (462 MW). Več na povezavi.

 • ZDA:

Ministrstvo za energetiko (US Department of Energy – DOE) je družbi Xcel Energy iz Minneapolisa in Idaho National Laboratory (INL) podelilo več kot 10 milijonov dolarjev za demonstracijo sistema, ki s toploto in električno energijo jedrske elektrarne proizvaja vodik s pomočjo visokotemperaturne elektrolize. Vodik je po besedah INL pomemben v večih sektorjih industrije (npr. v jeklarstvu in proizvodnji amonijaka), uporaben pa je tudi za pogon vozil.

 • Rusija:

Rusko državno podjetje Rosenergoatom je 10. novembra trajno ustavilo jedrsko elektrarno Leningrad-2, ki so jo prvič povezali v omrežje leta 1975 in je bila ena od desetih elektrarn černobilskega tipa (RBMK) v komercialnem obratovanju. Sedaj komercialno obratuje še devet reaktorjev tipa RBMK-1000: trije v Smolensku, štirje v Kursku in dva v Leningradu.

Jedrska energija po svetu

 • Združeno kraljestvo:

po sedmih letih gradnje so prižgali nov nenavaden fuzijski reaktor (Mega Amp Spherical Tokamak – MAST), ki ga nameravajo uporabljati za preizkušanje novih tehnologij. MAST je izvedba standardnega tokamaka, vendar je bolj podoben jabolku z izrezano sredico kot toroidu, kar naj bi prispevalo k stabilnosti plazme. Več na povezavi.

 • Belorusija:

Belorusija je priklopila na omrežje svoj prvi reaktor na lokaciji Ostrovec na zahodu države, ki je že začel proizvajati elektriko. Komercialno bo začel obratovati februarja 2021. Druga enota bo začela obratovati maja 2022 z zamudo približno dveh let. Oba reaktorja III generacije tipa VVER-1200 je dobavila Rusija.

 • ZDA:

v ZDA je konzorcij nekaterih najpomembnejših družb jedrski tehnologiji zaprosil DOE (US Department of Energy) za sodelovanje pri stroških ob razvoju nove generacije jedrskih reaktorjev, primernih za pogon komercialnih plovil. Pridružiti se namerava tudi firma Core Power iz Združenega kraljestva, ki pravi, da mora v prihodnjih nekaj desetletjih približno 60 000 ladij preiti na ne-ogljičen pogon. Več na povezavi.

Jedrska energija po svetu

 • Bolgarija:

Bolgarija in ZDA sta podpisali ključne dokumente o jedrski energiji za civilne namene (tretja vzhodno-evropska država v zadnjih tednih, ki je sklenila tak sporazum z Washingtonom). Bolgarski ministrski svet je navedel izjavo predsednika vlade Bojka Borisova, da je jedrska energija ena od zelenih in čistejših in zato “želijo uporabljati varnejšo tehnologijo zadnje generacije in doseči raznolikost (diverzifikacijo) jedrskega goriva”.

 • Romunija:

Romunija in ZDA sta podpisali osnutek sporazuma v vrednosti 8 milijard dolarjev za obnovo obstoječe enote 1 (650MW Candu reactor, začel obratovati decembra 1996) in gradnjo dveh novih reaktorjev na lokaciji Černavoda. Sporazum bo šel v potrditev Evropski komisiji glede skladnosti z meddržavno pogodbo Euratom.

 • Nizozemska:

Nizozemska vlada se “ogreva” za oživitev jedrske energije. V zadnjih tednih je po poročanju Petroleum Economist Nizozemska sprejela več pobud, s katerimi bi zagotovila, da jedrska energija ostane eden od njenih neogljičnih virov energije. Edina jedrska elektrarna Borssele, ki proizvede 3,1% električne energije, je začela obratovati leta 1973 in naj bi jo ustavili v letu 2033. Največja koalicijska stranka vlade je pozvala k podaljšanju odbratovalne dobe JE Borssele in podpori jedrski energiji kot neogljičnemu viru energije.

Jedrska energija po svetu

 • ZDA, Južnoafriška republika (JAR):

Agencija za finance ZDA je podpisala pismo o nameri za podporo družbi NuScale Power, ki bo v JAR razvila za 2500 MW zmogljivosti malih modularnih reaktorjev. Objava namere je bila istočasna z odobritvijo finančne pomoči novi družbi Carbon Free Project (CFPP) za razvoj in gradnjo 720 MW jedrske elektrarne NuScale na lokaciji Idaho National Laboratory.

 • Poljska:

Poljska in ZDA sta 19. Oktobra sklenili sporazum o sodelovanju na področju jedrskega programa, ki naj bi privedel do uporabe ameriške tehnologije in financiranja prve jedrske elektrarne. Poljska želi zgraditi 6000 do 9000 MW jedrskih kapacitet na osnovi III in III+ generacije tlačnovodnih reaktorjev. Več na povezavi.

 • Indija:

V Indiji potekajo med politiki razprave o namestitvi stotin malih modularnih reaktorjev družbe Holtec (SMR-160) po celem podkontinentu. S tem bi prišli do geografsko razpršene čiste energije. Ta tip elektrarne zavzame manj kot dva hektara zemljišča in lahko deluje brez naravnega vodnega vira (npr. reke), kar je idealna rešitev za hitro naraščajoče energetske potrebe Indije.

Jedrska energija po svetu

 • Francija

  Francosko državno elektrogospodarsko podjetje EDF bo do sredine leta 2021 objavilo načrte za novo, cenejšo verzijo svoje tehnologije tlačnovodnih reaktorjev (EPR2). Znatno bo zmanjšan obseg pripravljalnih študij, cena se bo s tem pomembno zmanjšala.  Gradnji dveh reaktorjev tega tipa sta v hudem zaostanku in preseganju planiranih stroškov (Flamanville v Franciji 12 let, Olkiluoto na Finskem 10 let). Več na povezavi.

 • Kanada

  Kanadsko elektrogospodarsko podjetje Ontario Power Generation (OPG) ocenjuje tri tipe malih modularnih reaktorjev. Kanadski minister za naravne vire Seamus O’Regan pravi, da za Kanado ni nobenega drugega kredibilnega scenarija, po katerem bi do leta 2050 brez jedrske energije lahko postali ogljično nevtralna država. Več na povezavi.

Načrti z jedrsko energijo v Evropi

 

 • Poljska

  Poljska vlada je po zaključku javnih posvetovanj dokončno odobrila zadnjo verzijo jedrskega programa. Cilj je gradnja 6000 do 9000 MW kapacitet na osnovi preizkušene tehnologije tlačnovodnih reaktorjev III in III+ generacije. Minister za klimo Michal Kurtyka označuje odločitev kot mejnik na poti do stabilnega neogljičnega vira energije, ki bo zagotavljal varnost dobave.

 

 • International Energy Agency

  Poročilo World Energy Outlook 2020 report predvideva možnost 90% povečanja proizvodnje jedrske energije do leta 2030 v razvijajočih se državah, ki bodo izvajale politiko čiste energije. To še posebej velja za države z uveljavljenimi jedrskimi programi (Kitajska, Rusija, Indija in države Srednjega vzhoda). Med 2020 in 2030 bi bilo lahko zgrajenih od 40 do 140 GW novih kapacitet predvsem v Kitajski in Rusiji, ki sta dokazali, da lahko zgradita nove reaktorje v 5 do 10 letih.

Načrti z jedrsko energijo v Evropi

 

 • Združeno kraljestvo

  Predsednik vlade Boris Johnson podpira načrt za financiranje flote 16 SMR z 1,5-2 milijarde funtov kot del projekta po predlogu konzorcija iz industrije, ki bi ga sofinanciral vsaj z 2 milijardama privatnega kapitala. Konzorcij namerava zgraditi reaktorje do l. 2050.

 

 • Združeno kraljestvo

  Royal Society opozarja, da jedrska energija lahko pomaga doseči cilj ničelnih emisij CO2 ne le s proizvodnjo jedrske elektrike, temveč tudi s so-proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in pri proizvodnji vodika.

 

 • Belgija

  Nova koalicijska vlada bo obdržala načrt prejšnje vlade za zaprtje vseh jedrskih elektrarn v letu 2025 pod pogojem, da ne bo ogrožena varnost dobave elektrike. Belgija v svojih sedmih JE proizvede približno polovico električne energije.