4.427 skupin s
188.692 učenci ali dijaki,
14.074 učitelji,
skupaj 202.766 obiskovalcev.