4.493 skupin s
191.210 učenci ali dijaki,
14.255 učitelji,
skupaj 205.465 obiskovalcev.