4.364 skupin s
186.542 učenci ali dijaki,
13.910 učitelji,
skupaj 200.452 obiskovalcev.