4.175 skupin s
179.255 učenci ali dijaki,
13.360 učitelji,
skupaj 192.615 obiskovalcev.