4.144 skupin s
178.331 učenci ali dijaki,
13.287 učitelji,
skupaj 191.618 obiskovalcev.