1.132 tečajev s
12.195 udeleženci,
4.496 predavatelji,
skupaj 1.523 tednov,
ali 21.016 tečajnik tednov.