1.222 tečajev s
12.837 udeleženci,
4.865 predavatelji,
skupaj 1.608 tednov,
ali 21.766 tečajnik tednov.