1.121 tečajev s
12.102 udeleženci,
4.433 predavatelji,
skupaj 1.511 tednov,
ali 20.786 tečajnik tednov.