1.249 tečajev s
13.050 udeleženci,
5.044 predavatelji,
skupaj 1.671 tednov,
ali 22.574 tečajnik tednov.