1.259 tečajev s
13.148 udeleženci,
5.064 predavatelji,
skupaj 1.675 tednov,
ali 22.721 tečajnik tednov.