1.130 tečajev s
12.173 udeleženci,
4.484 predavatelji,
skupaj 1.521 tednov,
ali 20.995 tečajnik tednov.