logo
hrrps://www.ijs.si


Skupna letna proizvodnja vseh elektrarn v Sloveniji (HE, TE in NEK) je približno 15 TWh (1 TWh = 1000 000 kWh).

objavljeno v: F. Energetika, Vsa vprašanja