logo
hrrps://www.ijs.si


Na Savi so hidroelektrarne Moste, Mavčiče, Medvode, Vrhovo, Boštanj, Blanca in Krško.

objavljeno v: F. Energetika, Vsa vprašanja