logo
hrrps://www.ijs.si


Energija je osnovna fizikalna veličina, ki pomeni sposobnost opravljanja dela. Osnovno merska enota je 1 J (džul). V vsakdanjem življenju uporabljamo kot enoto 1 kWh (kilovatna ura).

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja