logo
hrrps://www.ijs.si


Nevtroni so osnovni delci brez električnega naboja in so poleg protonov (ki imajo pozitiven naboj) sestavni del atomskih jeder.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja