logo
hrrps://www.ijs.si


Pepel sestavljajo negorljivi ostanki po zgorevanju goriva. To so večinoma mineralne snovi (ostanki kamenin), ki niso bili izločeni ob rudarjenju. Pepel lahko vsebuje tudi toksične snovi, npr. težke kovine.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja