logo
hrrps://www.ijs.si


Molekulo vode sestavljata dva atoma vodika in en atom kisika.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja