logo
hrrps://www.ijs.si


Značilno za kapljevino je, da teče, da nima določene oblike, vendar ima določeno prostornino. Kapljevina tudi ni stisljiva.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja