logo
hrrps://www.ijs.si


Gostota snovi je odvisna od kemičnega elementa (natančneje masnega števila) in od razporeditve atomov v snovi (trdna snov, kapljevina ali plin).

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja