logo
hrrps://www.ijs.si


Energijo, ki jo potrebujemo za segrevanje 1 kg snovi za 1 stopinjo Celzija, imenujemo specifična toplota. Specifična toplota vode je 4200 J/kg.

objavljeno v: E. Fizikalne osnove, Vsa vprašanja