logo
hrrps://www.ijs.si


Radioaktivni odpadki, ki nastanejo izven jedrske elektrarne Krško (npr. v medicini, industriji in znanosti), so shranjeni v Centralnem skladišču v Brinju.

objavljeno v: D. Radioaktivni odpadki, Vsa vprašanja