logo
hrrps://www.ijs.si


Doza sevanja je merilo za škodo, ki jo človek ali snov utrpi zaradi sevanja. Merimo jo v sievertih (Sv) ali milisievertih (mSv).

(glej tudi Merjenje radioaktivnosti, pdf, 307 KB)

objavljeno v: C. Radioaktivnost in sevanje, Vsa vprašanja