logo
hrrps://www.ijs.si


Izotopi so različice istega kemičnega elementa, ki imajo v jedru ob istem številu protonov različna števila nevtronov. Mnogi izotopi (tudi v naravi) so radioaktivni. Umetne radioaktivne izotope pogosto uporabljamo v medicini, znanosti in industriji.

objavljeno v: C. Radioaktivnost in sevanje, Vsa vprašanja